Yüksekokul Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Bülent Cırık‘ın “Doğu Anadoluda Türk-kürt-ermeni İlişkileri“ Kitabı Çıkmıştır.

Yüksekokul Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Bülent Cırık‘ın “Doğu Anadoluda Türk-kürt-ermeni İlişkileri“ Kitabı Çıkmıştır.

Doğu Anadolu, İttihat ve Terakki, Ermeni ve Kürt terimleri son yıllarda ülkemizde üzerinde en çok konuşulan, tartışılan konulardandır. Özellikle arşivlerimizde İttihat ve Terakki Cemiyeti ve İkinci Meşrutiyet dönemi ile ilgili belgelerin araştırmacıların hizmetine açılması, üzerinde hala soru işaretleri bulunan bu dönemi bir cazibe haline getirmiştir.

 Bu kitapta, İkinci Meşrutiyet ve anayasal düzen Vilayat-ı Şarkiyye’nin durumu, Bitlis sancağının etnik gelişmeleri nasıl etkilediği ile ilgili sorulara cevap aramaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2016, Pazar