Protokol Konuşmaları

Protokol Konuşmaları

             

                                                 

TAVŞANLI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

 

DOMANİÇ'TEN DÜNYA’YA YAYILAN BARIŞ;

(OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ)

 ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

الندوة الدولية " السلام والحضارة والثقافة في التاريخ العثماني "

 

22.10.2015 PERŞEMBE                   

SAAT: 10.00 AÇILIŞ

PROKOTOL KONUŞMALARI

 

SAAT: 11:00-12:30          BİRİNCİ OTURUM: OSMANLI DEVLETİ’NİN STRATEJİK ÖNEMİ

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Azmi ÖZCAN (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü)       

11:00-11:15        Osmanlı ve Batılı Devletlerinin Arşiv Belgelerinde; Osmanlı Devleti’nin dağılmasında misyoner faaliyetlerinin etkileri
Dr. Bülent CIRIK (DPÜ Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu)

11:15-11:30 Osmanlıların, Filistin ve Beyt'ül Makdis’in (Kudüs)Korunmasındaki Tarihi Rolleri
Muhammed Diab ABOUSALEH ( Filistin )

11:30-11:45 Osmanlı Devletinin Kötülenmesinde Batılı Yazar ve Diplomatların Rolü
Ouahiba GUETTOUCHE ( Cezayir )

11:45-12:00 Osmanlı Son Dönemi Türk-Arap İlişkileri ve Şeyh Yusuf  El-Esir  Örneği
Dr. Salaheddine Salim ARKADAN ( Lübnan  )

12:15-12:45 Soru ve değerlendirme

12:45-14:00 Yemek arası

 

SAAT: 14:00-16:00          İKİNCİ OTURUM:  OSMANLI VE SOSYAL BARIŞ TESİSİ

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Monzir HAYEK (Suriye)

14:00-14:15 Sosyal Barışın Tesisinde Osmanlı Stratejisi
Yrd.Doç.Dr. Masoud Gomaa GOUHAR (Mısır)

14:15-14:30 Dini Toleranstan, Sosyal Barış içinde Birlikte Yaşam: (1515-1837) Osmanlı Yönetiminin Tebası ile İlişkisinin Doğası
Prof. Dr. Fella Moussaoui- EL KECHAI ( Cezayir )

14:30-14:45 Trablusgarp'taki Osmanlıların, Libya’nın Kimlik ve Medeniyetini Koruma Mücadeleleri
Ali Muhamed Al-Bashir HAMMOUDA ( Libya )

14:45-15:00 Batı Afrika'da Osmanlı Medeniyeti Etkileri-Timbuktu Şehri Örneği                                                           Sanogo ALMOUSTAPHA (MALI / AFRIKA)

15:00-15:30 Soru ve değerlendirme

15:30-16:00 Çay molası

 

SAAT: 16:00-17:15          ÜÇÜNÇÜ OTURUM:  OSMANLI’NIN VE HALKLARIN ÖZ KİMLİKLERİ MUHAFAZA ÇABALARI

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hüsamettin İNANÇ (DPÜ İİBF DEKANI)

16:00-16:15 (Hicri 1100-1186) Osmanlı Dönemi Bir Arap Şehrinin Kültürel Yansımaları-Humus Örneği
Prof. Dr. Monzir HAYEK (Suriye)

16:15-16:30 Osmanlı Devleti'nin Sudan'ın İslami Kimliğinin Korunması Çabaları                                               Dr. Abdallah Abdelaziz ABKER ( SUDAN )

16:30-16:45 16 ve 17. Yüzyılda, Endülüslü Mültecilerin Kurtarılmasında Osmanlı Devleti'nin İnsanı Rolü
Prof. Dr. Djamal YAHIAOUI (Cezayir)

16:45-17:00 Tunus'ta İlmi ve Kültürel Hayatta Osmanlı İzleri                                                                                       Ali LAFI ( Tunus )

17:00-17:15 Soru ve değerlendirme

 

 

 

 

 

23.10.2015 CUMA

SAAT: 10:00-11:30          DÖRDÜNCÜ OTURUM: OSMANLI’NIN İSLAM DÜNYASINDA REFORM VE MODERNLEŞMEYE ETKİSİ

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Fella Moussaoui- EL KECHAI ( Cezayir )

10:00-10:15 Osmanlı Anayasal Mevzuatının Dönüşümü ve Arap Bölgelerindeki Etkileri
Dr. Hasan Turki OMAIR (Irak)

10:15-10:30 Osmanlı Devleti'nin Savunmasında Arap Reformcularının (Islahatçılarının) Rolü
Arwa ALJABARI ( Ürdün )

10:30-10:45 16.yy da Harameyn’de (Mekke-Medine) ilmi hayatta Osmanlı Kadılarının rolü                                                                                                                                                                Mohammed Jaber ALMALKI ( Suudi Arabistan)

10:45-11:00 Osmanlı Döneminde Modern Mısır Basınının Doğuşu                                                                            Dr. Waled SALAMAH (MISIR)

11:00-11:15 Şura-yı Devlet’ten Danıştay’a
Yrd. Doç. Dr. Sırrı DÜĞER

11:15-11:45 Soru ve değerlendirme

11:45-14:15 Yemek ve çay molası

 

SAAT: 14:15-15:30          BEŞİNCİ OTURUM: OSMANLI’DA KÜLTÜR VE BİLİM ÖNEMİ

OTURUM BAŞKANI: Dr. Salaheddine Salim ARKADAN ( Lübnan )

14:15-14:30 (1840-1914) Osmanlı Dönemi Beyrut Vilayeti'nde Eğitim Kurumları ve Şam Bölgesi'ndeki Kültürel Hayata Etkileri                                                                                                                                  
Dr. Zahraa BAHRANI (Irak)

14:30-14:45 19. Yüzyıl Son Çeyreği ve 20. Yüzyıl Başında Osmanlı Beyrut Vilayeti İlmi ve Kültürel Yaşamı
Dr. Khaled ALJUNDI ( Lübnan )

14:45-14:55 Osmanlı’dan Günümüze Esnaf ve Sanatkarlığın Gelişiminde Ahilik Kültürünün etkileri                                                                                                                                                                                                                  Öğr.Gör. Harika ÖZKAN, Öğr.Gör. Beyza KALE

14:55-15:05 Arşiv ve Arkeolojik Araştırmalarda, Yemen'de Osmanlı Kültürel ve Mimari Yansımaları                  Dr. Mohamed Ahmed ABDELRAHMAN (Mısır) ( Not: Tebliğ okunacak. Sahibi Katılmıyor)

15:05-15:20 Soru ve değerlendirme

15:20-15:30 Çay molası

 

SAAT: 15:30-17:15          ALTINCI OTURUM: ARAP, AFRİKA VE BALKAN DÜNYASINDA OSMANLI MEDENİYETİ İZLERİ

OTURUM BAŞKANI:  Prof. Dr. Hasan Basri KARADENİZ (DPÜ TARİH BÖLÜM BAŞKANI)

 

15:30-15:45 Balkanlarda Osmanlı Varlığı
Refki TAÇ (Prizren, Kosova)

 

15:45-16:00 (1835-1911) Osmanlı Dönemi Trablusgarp Vilayeti'nin Kültürel Yansımaları     
Farag AGBILI ( LIBYA )

 

16:00-16:15 Osmanlı Döneminde Sana Şehri İnşasında Osmanlı Mimarisinin Etkisi                                                       Dr. Ali Said ALSHARABI (Yemen) ( Not: Tebliğ okunacak. Sahibi katılmıyor)

 

16:15-16:30 Şam Bölgesinde Toplumsal Siyasi İstikrar ve Güvenliğin Korunmasında Halife 2. Abdülhamid’in Yöntemi
Dr. Mohammad Ali AL-AHMAD ( Suriye )

 

16:30-16:45 Osmanlı da Barış Diplomasisi                                                                                                        MR.Hamid KABBOUCH (Fas )

16:45-16:55 Osmanlı İstanbul'unda Tunuslu Ulema                                                                                        Dr. Moustafa STITI ( Tunus ) ( Not: Tebliğ okunacak. Sahibi Katılmıyor )

16:55-17:20 Soru ve değerlendirme

17:20-17:35 Çay molası

 

 

17:35 KAPANIŞ OTURUMU

OTURUM BAŞKANI:  Prof. Dr. Kemalettin KUZUCU (Marmara Üniversitesi)

 

  1. Prof. Dr. Hüsamettin İNANÇ (DPÜ İİBF DEKANI)

  2. Prof. Dr. Hasan Basri KARADENİZ (DPÜ TARİH BÖLÜM BAŞKANI)

  3. Dr. Muhammed Al-ADİL (Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı)

  4. Yrd. Doç. Dr. Kadir GÜLER

 

Plaket taktimi.

Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2015, Çarşamba