Ders Kataloğu

T.C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ(1.Ö) DERSLER KATALOĞU
( Lisans Programı )
19.08.2015
1. Yarıyıl
DERS KODU DERS ADI DERS TÜRÜ T U AKTS
241111001 Türk Dili I Z 2 0 2
241111002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2
241111003 Genel Muhasebe I Z 3 0 4
241111004 İşletme Bilimine Giriş Z 3 0 4
241111005 Genel Ekonomi Z 3 0 4
241111006 Temel Bilgi Teknolojileri Z 3 0 4
241111007 İngilizce I Z 4 0 5
I. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu I * Z/S 4 0 5
241111010 Almanca I S 4 5
241111011 Rusça I S 4 0 5
241111012 Arapça I S 4 0 5
TOPLAM 24 0 30
2. Yarıyıl
DERS KODU DERS ADI DERS TÜRÜ T U AKTS
241112001 Türk Dili II Z 2 0 2
241112002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2
241112003 Genel Muhasebe II Z 3 0 4
241112004 Yönetim ve Organizasyon Z 3 0 5
241112005 Genel Turizm Bilgisi Z 3 0 4
241112006 İstatistik Z 3 0 3
241112007 İngilizce II Z 4 0 5
II. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu I * Z/S 4 0 5
241112010 Almanca II S 4 0 5
241112011 Rusça II S 4 0 5
241112012 Arapça II S 4 0 5
TOPLAM 24 0 30
3. Yarıyıl
DERS KODU DERS ADI DERS TÜRÜ T U AKTS
241113001 Hukukun Temel Kavramları Z 2 0 2
241113002 Turizm Ekonomisi Z 2 0 2
241113003 Muhasebe Otomasyonu Z 2 0 2
241113004 Pazarlama İlkeleri Z 3 0 3
241113005 Yiyecek İçecek Hizmetleri Z 2 0 3
241113006 Konaklama İşletmeleri Yönetimi Z 3 0 4
241113007 İngilizce III Z 4 0 5
241113111 Staj I ** Z 2 0 4
III. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu I * Z/S 4 0 5
241113010 Almanca III S 4 0 5
241113011 Rusça III S 4 0 5
241113012 Arapça III S 4 0 5
TOPLAM 24 0 30
4. Yarıyıl
DERS KODU DERS ADI DERS TÜRÜ T U AKTS
241114001 Örgütsel Davranış Z 3 0 3
241114002 Finansal Yönetim Z 3 0 3
241114003 Turizm Pazarlaması Z 3 0 4
241114004 Önbüro Yönetimi Z 2 0 3
241114005 Kat Hizmetleri Yönetimi Z 2 0 3
241114006 Seyahat İşletmeciliği ve Tur Operatörlüğü Z 3 0 4
241114007 İngilizce IV Z 4 0 5
IV. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu I * Z/S 4 0 5
241114010 Almanca IV S 4 0 5
241114011 Rusça IV S 4 0 5
241114012 Arapça IV S 4 0 5
TOPLAM 24 0 30
5. Yarıyıl
DERS KODU DERS ADI DERS TÜRÜ T U AKTS
241115001 İnsan Kaynakları Yönetimi Z 3 0 3
241115002 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Z 2 0 3
241115003 Konaklama İşletmelerinde Bilgisayar Uygulamaları Z 2 0 3
241115004 Mesleki İngilizce I Z 4 0 4
241115111 Staj II ** Z 2 0 4
V. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu I * Z/S 4 0 4
241115010 Mesleki Almanca I S 4 0 4
241115011 Mesleki Rusça I S 4 0 4
241115012 Mesleki Arapça I S 4 0 4
V. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu II *** Z/S 6 0 9
241115020 Termal Turizm ve Spa Hizmetleri S 2 0 3
241115021 Turizm Coğrafyası ve Türkiye Kültür Mirası S 2 0 3
241115022 Özel İlgi Turizmi S 2 0 3
241115023 Anadolu Uygarlıkları ve Mitolojisi S 2 0 3
241115024 Şirketler Hukuku S 2 0 3
241115025 Yiyecek ve İçecek Yönetimi S 2 0 3
TOPLAM 23 0 30
6. Yarıyıl
DERS KODU DERS ADI DERS TÜRÜ T U AKTS
241116001 Girişimcilik Z 3 0 4
241116002 Turizm Hukuku Z 2 0 3
241116003 Seyahat İşletmelerinde Bilgisayar Uygulamaları Z 2 0 3
241116004 Mutfak Sanatları ve Yönetimi Z 2 0 3
241116005 Mesleki İngilizce II Z 4 0 4
VI. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu I * Z/S 4 0 4
241116010 Mesleki Almanca II S 4 0 4
241116011 Mesleki Rusça II S 4 0 4
241116012 Mesleki Arapça II S 4 0 4
VI. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu II *** Z/S 6 0 9
241116020 İletişim ve Halkla İlişkiler S 2 0 3
241116021 Turizm Politikası ve Planlaması S 2 0 3
241116022 E-Turizm S 2 0 3
241116023 İşaret Dili S 2 0 3
241116024 Liderlik ve Örgüt Kültürü S 2 0 3
241116025 Turizm İşletmelerinde Mali Tablolar Analizi S 2 0 3
TOPLAM 23 0 30
7. Yarıyıl
DERS KODU DERS ADI DERS TÜRÜ T U AKTS
241117001 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Z 3 0 4
241117002 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk Z 2 0 2
241117003 Destinasyon Yönetimi Z 2 0 3
241117004 Mesleki İngilizce III Z 4 0 4
241117111 Staj III ** Z 2 0 4
VII. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu I * Z/S 4 0 4
241117010 Mesleki Almanca III S 4 0 4
241117011 Mesleki Rusça III S 4 0 4
241117012 Mesleki Arapça III S 4 0 4
VII. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu II *** Z/S 6 0 9
241117020 Araştırma Yöntem ve Teknikleri S 2 0 3
241117021 Yatırım ve Proje Analizi S 2 0 3
241117022 Uluslararası Turizm İşletmeciliği S 2 0 3
241117023 Turizm Sosyolojisi S 2 0 3
241117024 Rekreasyon ve Animasyon Yönetimi S 2 0 3
241117025 Borçlar Hukuku S 2 0 3
TOPLAM 23 0 30
8. Yarıyıl
DERS KODU DERS ADI DERS TÜRÜ T U AKTS
241118001 Stratejik Yönetim Z 3 0 4
241118002 Maliyet Muhasebesi Z 2 0 3
241118003 Toplantı ve Özel Etkinlik Yönetimi Z 2 0 3
241118004 Turizm İşletmelerinde Örnek Olaylar Z 2 0 3
241118005 Mesleki İngilizce IV Z 4 0 4
VIII. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu I * Z/S 4 0 4
241118010 Mesleki Almanca IV S 4 0 4
241118011 Mesleki Rusça IV S 4 0 4
241118012 Mesleki Arapça IV S 4 0 4
VIII. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu II *** Z/S 6 0 9
241118020 Sürdürülebilir Turizm S 2 0 3
241118021 Ticaret Hukuku S 2 0 3
241118022 Kütahya (Kotiaeion) S 2 0 3
241118023 Turizmde Rehberlik S 2 0 3
241118024 Dünya Kültürleri S 2 0 3
241118025 Toplam Kalite Yönetimi S 2 0 3
TOPLAM 23 0 30
           
T: Teorik Saat        U: Uygulama Saati        
Z: Zorunlu Ders     S: Seçmeli Ders           Z/S: Zorunlu Seçmeli Ders        
           
* "Seçmeli Ders Grubu I" alanında yer alan ve açılacak olan ders/derslerden yalnızca 1 tanesi seçilecek ve seçilen ders 8 yarıyıl boyunca okutulacaktır.
** Her bir staj dönemi 40 iş gününden oluşmaktadır, başarılı stajlara "Yeterli (YT)" ve başarısız stajlara "Yetersiz (YZ)" notu verilir. Toplam 120 işgünü staj tamamlamak mezun olma şartlarındandır.
*** "Seçmeli Ders Grubu II" alanında yer alan derslerden 3 tanesi seçilecektir.   
Son Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2016, Cuma